Anasayfa

VEFK NEDİR

Vefk’in sözlük anlamı uyum ve dengedir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya ya da bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, “tesirli duâ” demektir. Vefk, metafizik alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için ya da hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için gerekli manyetik rezonansın herhangi bir noktaya transferini mümkün kılan ve semanın herhangi bir katına tünel açmaya yarayan, metafiziksel bir mikroçiptir.

Kur’ân-ı Kerim’deki Sûre-i şerife ve Ayeti Kerimelerin, Esmâ-i ilâhiyyenin, Evrâd’ü Ezkâr ile Vefk ve hatemlerin hassa ve etkilerini konu edinen Havas ilmi 80 küsur İslamı ilimlerden birisidir. Havas ilmi kaynağı; Ledün ilminin bir mertebesi olup, Hazreti Adem (aleyhisselam)’ dan başlar ”Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimde ”Ve (Allah), Âdem’e, (Allah’ın) isimlerinin hepsini (bu isimlerdeki hikmetleri) öğretti” der. Özellikle Hazreti Ali (k.r.v.) nin bu sahada ilk eser te’lif buyuran kişi olduğu bildirilmiştir. Sonraki yüzyıllarda bu güzide ilim Müslümanlar arasında büyük rağbet görmüş, gerek ehli sünnetten pek çok Ulemâ’i izâm, gerekse Meşâyih’i kiram bu konuda sayısız değerli eserler kaleme almışlardır. İmam Muhammed Ğazâli, Şeyh Ahmed ibni Ali el Bûni ile Şeyh’i Ekber Muhyiddin Arabi hazretlerinin havas ilmine dair eserleri vardır.

Sayfamızda yazılan vefklerin tamamı AyetEsma ve Dualardan oluşmaktadır. Asla ruhsal varlıklardan yardım alınmamaktadır.

Yasal Uyarı

  • Sitemizde kesinlikle büyücülük üfürükcülük falcılık ve nüshacılık hizmeti verilmemektedir. Site ve sosyal medya hesaplarımızın  amacı kuran ayetlerini dua ve esmaları kendi okumak ve yazmakla uğraşmak istemeyenler için tarafımızdan yazılıp göndermektir.
  • Tarafımızdan kimseye bakım yapılıp üzerinde manevi bir sıkıntı (cin musallatı, büyü, nazar, kısmet bağlılığı vs.) olduğu beyan edilmez. Her kişi manevi rahatsızlığını sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda mevcut belirtiler üzeri kendi belirler. Ziyaretçilerimiz böylece dini istismara uğramaktan  ve baskı altına alınmaktan kurtulur.
  • Bütün takdir ve şifa verme Allah’ın elindedir. Tarafımızdan kimseye bizim elimizden şifa bulacağı iddia edilmez.